Otsonista

Otsoni on kolmen happiatomin muodostama molekyyli joka omaa klooria n 350 kertaa vahvemman ja 1300 kertaa nopeamman hapetusvaikutuksen 

Otsonilla on pistävän raikas ominaishaju mikä saattaa olla tuttu haju mm ukonilman jälkeen, pyykin ulkokuivatuksessa tai vaikkapa uimahalleista

Otsoni on happeen verrattuna epästabiili molekyyli sillä sen puoliintumisaika on normaalioloissa keskimäärin 30 - 120 minuuttia 

Recentibox otsonaattorin avulla ilmakehästä synnytettynä otsoni hajoaa melko nopeasti eikä sitä esiinny käsitellyssä tilassa kuin rajoitetun ajan

Otsonointikäsittelystä

Otsonointi on kemikaalivapaa tapa poistaa tupakasta, eläimestä, ulosteesta, oksennuksesta jne johtuvat pintoihin pinttyneet hajut. Riittävällä konsentraatiolla otsonin avulla voidaan myös hillitä, tai jopa nujertaa, rakenteissa ja ilmassa olevat homeet ja mikro-organismit  

Ilmanraikastusvaikutus perustuu otsonin kykyyn rikkoa pintarakenteiden ja hajuainemolekyylien välinen sidosvoima. Hajuankkuroinnin murruttua on käsittelyn jälkeinen tuuletus merkittävästi tehokkaampaa  

Otsonointikäsittely on hajunpoistossa ymmärrettävä puhdistusprosessin viimeisenä osana ja siksi käsiteltävän tilan hyvä puhdistus perinteisin tavoin on aina oltava lähtökohtana. Jäännöshajujen kertapoisto on harvemmin mahdollista ja siksi otsonikäsittelyn harveneviin toistoihin on järkevää varautua  

Otsonointi hajunpoistona muistuttaa pyykinpesua: otsoni irrottaa hajun pinnoista kuten pyykinpesuaine lian tekstiileistä ja lopuksi hyvä tuuletus siirtää irronneen hajun lopullisesti pois kuten kunnollinen huuhtelu lian 

On tärkeää muistaa, että otsonin hengittämistä tulee aina välttää ja siksi käsiteltyjä tiloja on tuuletettava hyvin ennen kuin ne otetaan uudelleen käyttöön  

Otsoni on myrkyllistä vaikka otsonin aiheuttamaa kuolemantapausta ei toistaiseksi tunneta. Käsittelyn aikana otsonooitavassa tilassa ei saa oleskella eikä säilyttää eläviä kasveja tai pitää eläimiä  

Otsonoitu tila on aina tuuletettava hyvin ennen käyttöönottoa, mikä on helppoa ja nopea autokäytössä toisin kuin veneissä joissa tuulettamiseen on kiinnitettävä erityishuomiota johtuen otsonin suuremmasta ominaispainosta ja ilmaa syrjäyttävästä vaikutuksesta

Käyttöturvallisuudesta

Peukalosääntönä voidaan pitää, että otsonoitu tuulettamaton tila palautuu asumiskelpoiseksi (regeneroituu) noin puolessa käytetystä käsittelyajasta; esimerkiksi 10 tunnin otsonointi vaatii 5 tunnin regeneroinnin. Tämä siis huomioitava mikäli ei jostain syystä ole mahdollista tuulettaa käsittelyn jälkeen 

Maailmalla käytetään paljon otsonia myös jatkuvassa käytössä yleisissä tiloissa mutta jatkuvaa käyttöä on kuitenkin vältettävä sillä se aiheuttaa kiistatta haittoja, kuten otsonille herkistymistä. Suhteellisen pienikin jatkuva otsonipitoisuus lisää keuhkotulehduksen riskiä 

Vahinkosaneerauksissa ja kertaluontoisissa hajunpoistoissa otsonointi on kuitenkin erinomainen ja turvallinen menetelmä sillä otsoni ei kemiallisten menetelmien tavoin jää rakenteisiin lymyämään siirtyäkseen kehoon käsittelyn jälkeen hengityksen tai kosketuksen kautta 

Otsonointi ei korvaa esim. homesaneerausta, vaan on jälkihoitomenetelmä saneerauksen jälkeisessä puhdistustyössä. Otsonia ei saa tuottaa vähäisiäkään määriä tiloihin, joissa oleskelee ihmisiä. Recentibox otsonigeneraattoria ei saa käyttää ilmanpuhdistimena

Mitä eroa otsonoinnilla ja ionisoinnilla?

Otsonointi ja ionisointi sekoitetaan usein virheellisesti toisiinsa ja siksi yksinkertainen selvennys on paikallaan: otsonointi on hajunpoistoon ja desinfiointiin soveltuva tekniikka kun taas ionisointia käytetään pölynsuodatuksessa