Otsoni

Otsoni on kolmen happiatomin muodostama molekyyli joka omaa klooria n 350 kertaa vahvemman ja 1300 kertaa nopeamman hapetusvaikutuksen. Otsonilla on pistävän raikas ominaishaju mikä saattaa olla monelle tuttu mm ukonilman jälkeen ja uimahalleissa. Otsoni on happeen verrattuna hyvin epästabiili molekyyli sillä sen puoliintumisaika on normaalioloissa keskimäärin 30 - 120 minuuttia. Recentibox -generaattorin avulla synnytettynä se hajoaa melko nopeasti eikä sitä esiinny kuin käsitellyn tilan ilmakehässä rajoitetun ajan
 

Otsonointikäsittely

 
Otsonointi on kemikaalivapaa tapa hillitä tai nujertaa rakenteissa ja ilmassa olevat homeet ja mikro-organismit sekä neutraloida tupakasta, eläimestä, ulosteesta, oksennuksesta jne johtuvat hajut.  Otsonin desinfioiva vaikutus perustuu kykyyn riittävän korkeana ilmakehäpitoisuutena (yli 21 mg/m3) tuhota organismi solukalvoja rikkomalla.
 
Ilmanraikastusvaikutus puolestaan on seuraus siitä, että otsoni syrjäyttäessä hapen rakenteista, rakenteisiin kiinnittynyt haju irtoaa sekä poistuu käsittelyn jälkeisessä tuuletuksessa.
Otsonointikäsittely on hajunpoistossa ymmärrettävä puhdistusprosessin viimeisenä osana ja siksi käsiteltävän tilan hyvä puhdistus perinteisin tavoin on aina lähtökohta. Jäännöshajujen kertapoisto on harvemmin mahdollista ja siksi otsonikäsittelyn toistoon on järkevää varautua.
 
Otsonointi hajunpoistona muistuttaa siis pyykinpesua: otsonointi irrottaa hajun pinnoista kuten pyykinpesuaine lian tekstiileistä - ja hyvä tuuletus siirtää irronneen hajun lopullisesti pois kuten kunnollinen huuhtelu lian
 
On tärkeää muistaa, että otsonin hengittämistä tulee aina välttää ja siksi käsiteltyjä tiloja on tuuletettava hyvin ennen kuin ne otetaan uudelleen käyttöön

Käyttöturvallisuus

Otsoni on myrkyllistä vaikka otsonin aiheuttamaa kuolemantapausta ei toistaiseksi tunneta. Otsonoinnin aikana tiloissa ei saa oleskella eikä säilyttää eläviä kasveja tai pitää eläimiä. Otsonoitu tila on aina tuuletettava hyvin ennen käyttöönottoa, mikä on helppoa ja nopea autokäytössä toisin kuin veneissä joissa tuulettamiseen on kiinnitettävä erityishuomiota johtuen otsonin suuremmasta ominaispainosta ja ilmaa syrjäyttävästä vaikutuksesta. Peukalosääntönä otsonoitu tuulettamaton tila palautuu asumiskelpoiseksi noin puolessa käsittelyajasta; esimerkiksi 10 tunnin otsonointi vaatii 5 tunnin regeneroinnin. Tämä siis huomioitava mikäli ei jostain syystä ole mahdollista tuulettaa käsittelyn jälkeen
 
Maailmalla käytetään paljon otsonia myös jatkuvassa käytössä yleisissä tiloissa mutta jatkuvaa käyttöä on kuitenkin varottava, sillä jatkuva käyttö aiheuttaa kiistatta haittoja, kuten otsonille herkistymistä. Suhteellisen pienikin jatkuva otsonipitoisuus lisää keuhkotulehduksen riskiä.
 
Vahinkosaneerauksissa ja kertaluontoisissa hajunpoistoissa otsonointi on kuitenkin erinomainen ja turvallinen menetelmä sillä otsoni ei kemiallisten menetelmien tavoin jää rakenteisiin lymyämään siirtyäkseen kehoon käsittelyn jälkeen hengityksen ja kosketuksen kautta
 
Otsoni ei korvaa esim. homesaneerausta, vaan on eräs jälkihoitomenetelmistä saneerauksen jälkeisessä puhdistustyössä. Otsonia ei saa tuottaa vähäisiäkään määriä tiloihin, joissa oleskelee ihmisiä. Recentibox otsonigeneraattoria ei saa käyttää ilmanpuhdistimena